علم و فناوری

بررسی میزان آلودگی آمین پالایشگاه گاز ایلام
جمعه, 18 مرداد 1398
284

بررسی میزان آلودگی آمین پالایشگاه گاز ایلام

ارائه ی فیلترهای سلولزی با پیوند رزینی و آنالیز نتایج

بهار و تابستان 1398

مسئله آلودگی آمین همواره یکی از دغدغه های اصلی پالایشگاه های نفت و گاز بوده است. آلودگی های شیمیایی و فیزیکی به دلایل مختلف ایجاد شده و مشکلات زیادی از جمله پایین آمدن ظرفیت جذب گازهای اسیدی توسط آمین، خوردگی تجهیزات، سایش ابزارهای اندازه گیری، پدیده ی فومینگ در برج جذب و ... می شود.

با عنایت به موارد فوق، بحث فیلتراسیون آمین – چه فیزیکی و چه شیمیایی – در واحدهای پالایشی از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این نوشتار به تحلیل رفتار آمین و نتیجه ی فیلتراسیون در کیفیت آن در پالایشگاه گاز ایلام پرداخته می شود.

پس از بررسی های صورت گرفته در شرکت پترو تامین فهم با کمک پالایشگاه گاز ایلام، مشخص شد که یکی از مهمترین دلایلی که نرخ خوردگی تجهیزات در پالایشگاه گاز ایلام زیاد و راندمان جذب گازهای اسیدی در برج جذب پایین است، آلودگی آمین به ذرات جامد معلق (TSS)است. طبق براورد، استاندارد خوردگی تجهیزات در پالایشگاه های گاز حدود mpy 3 تا 4 است ولی در پالایشگاه گاز ایلام این عدد بیشتر از mpy 10 می باشد.

 

پتروتامین فهم

اطلاعات تماس