پروژه ها

پروژه های تمام شده

شرکت پدکس

طرف قرارداد واداره ذيربط: شرکت پدکس

شماره قرارداد: 1563-11/90/پ

شرح كالا: شیرهای جانبی BOP با فشار کاری 5000PSI

تعداد / وزن: 4 عدد

شرکت کالای پتروشیمی

طرف قرارداد واداره ذيربط: شرکت کالای پتروشیمی

شماره قرارداد: VAS-9159741

شرح كالا: Gasket

تعداد / وزن: 2400 عدد

پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

طرف قرارداد واداره ذيربط: پالایش نفت امام خمینی شازند

شماره قرارداد: RND-9518101

شرح كالا: آنتی اکسیدانت suprex mix N111

تعداد / وزن: 5000 کیلوگرم

پالایش نفت بندر عباس

طرف قرارداد واداره ذيربط: پالایش نفت بندرعباس

شماره قرارداد: RHS-9547617

شرح كالا: Pipe & Fitting

تعداد / وزن: 2730 عدد

شرکت کالای پتروشیمی

طرف قرارداد واداره ذيربط: شرکت کالای پتروشیمی

شماره قرارداد: VAS-9159731

شرح كالا: ماده شیمیایی SDN

تعداد / وزن: 50000 کیلوگرم

پالایش نفت بندر عباس

طرف قرارداد واداره ذيربط: پالایش نفت بندر عباس

شماره قرارداد: RHS-9047509-T13

شرح كالا: انواع شیر آلات

تعداد / وزن: 174 عدد

SPEC

طرف قرارداد واداره ذيربط: SPEC

شماره قرارداد: VAS-9459323

شرح كالا: GATE VALVE

تعداد / وزن: 20 عدد

پالایش نفت اصفهان

طرف قرارداد واداره ذيربط: شرکت پالایش نفت اصفهان

شماره قرارداد: RES-9548915-F05

شرح كالا: TOPANOL A-ANTIOXIDANT

تعداد / وزن: 20800 کیلوگرم

پتروشیمی جم

طرف قرارداد واداره ذيربط: شرکت پتروشیمی جم

شماره قرارداد: PJS/952432/L

شرح كالا: VALVE

تعداد / وزن: 17 عدد

OIEC

طرف قرارداد واداره ذيربط: OIEC

شماره قرارداد: SP2021/12443

شرح كالا: STEEL PLATE

تعداد / وزن: 788 عدد

پالایش نفت بندر عباس

طرف قرارداد واداره ذيربط: پالایش نفت بندر عباس

شماره قرارداد: RHS-9147521-T13و512

شرح كالا: انواع شیر آلات

تعداد / وزن: 104 عدد

پالایش نفت تهران

طرف قرارداد واداره ذيربط: پالایش نفت تهران

شماره قرارداد: RTS-9580172

شرح كالا: HEAT EXCHANGER TUBE

تعداد / وزن: 8600 شاخه

پالایش نفت بندر عباس

طرف قرارداد واداره ذيربط: پالایش نفت بندر عباس

شماره قرارداد: RHS-8737522-T13و515

شرح كالا: شیر پروانه ای و پلاگ ولو

تعداد / وزن: 230 عدد

پالایش نفت تبریز

طرف قرارداد واداره ذيربط: پالایش نفت تبریز

شماره قرارداد: RZD-9515152

شرح كالا: تیوب کوره

تعداد / وزن: 80 عدد

پالایش نفت آبادان

طرف قرارداد واداره ذيربط: پالایش نفت آبادان

شماره قرارداد: 01-90-9050009/c7

شرح كالا: FLANGE 6

تعداد / وزن: 15 عدد

پتروشیمی بندر امام خمینی

طرف قرارداد واداره ذيربط: پتروشیمی بندر امام خمینی

شماره قرارداد: SHI-150062

شرح كالا: ماده شیمیایی SDN

تعداد / وزن: 24000 کیلوگرم

پتروشیمی شیراز

طرف قرارداد واداره ذيربط: پتروشیمی شیراز

شماره قرارداد: PSS-9533028

شرح كالا: POTASSIUM NITRITE

تعداد / وزن: KG 3000

پتروشیمی فن آوران

طرف قرارداد واداره ذيربط: پتروشیمی فن آوران

شماره قرارداد: FNPC-9240616و FNPC-93403245

شرح كالا: شیر توپی و اتصالات

تعداد / وزن: 175 عدد

شرکت تسکو

طرف قرارداد واداره ذيربط: شرکت تسکو

شماره قرارداد: 2.TES-SCM-1516-556

شرح كالا: TEMPERATURE GAUGE

تعداد / وزن: 4 عدد

پتروشیمی مارون

طرف قرارداد واداره ذيربط: پتروشیمی مارون

شماره قرارداد: KAO-9g3778

شرح كالا: شیر آلات

تعداد / وزن: 153 عدد

پالایش نفت بندر عباس

طرف قرارداد واداره ذيربط: پالایش نفت بندر عباس

شماره قرارداد: RHS-9347510-T13

شرح كالا: شیر دروازه ای

تعداد / وزن: 2282 عدد

موسسه عمران ساحل

طرف قرارداد واداره ذيربط: موسسه عمران ساحل

شماره قرارداد: 240/6254/4303

شرح كالا: PIPE LINE

تعداد / وزن: 144 عدد

پتروشیمی تخت جمشید

طرف قرارداد واداره ذيربط: پتروشیمی تخت جمشید

شماره قرارداد: 2133

شرح كالا: KCL

تعداد / وزن: KG 66000

بهره برداری نفت و گاز شرق

طرف قرارداد واداره ذيربط: بهره برداری نفت و گاز شرق

شماره قرارداد: SKD-8801559

شرح كالا: 24" ELBOW

تعداد / وزن: 24 عدد

پروژه های در دست اجرا

مجتمع گاز پارس جنوبی

طرف قرارداد واداره ذيربط: مجتمع گاز پارس جنوبی

شماره قرارداد: 0012-98

شرح كالا: ANION & CATION RESIN

تعداد / وزن: 49000 کیلوگرم

پالایشگاه گاز خانگیران

طرف قرارداد واداره ذيربط: پالایشگاه گاز خانگیران

شماره قرارداد: C-9740082-PH

شرح كالا: MDEA

تعداد / وزن: 1000000 کیلوگرم

پالایش نفت تبریز

طرف قرارداد واداره ذيربط: پالایش نفت تبریز

شماره قرارداد: RZD-9715670

شرح كالا: MDEA

تعداد / وزن: 128000 کیلوگرم

پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

طرف قرارداد واداره ذيربط: پالایش نفت امام خمینی شازند

شماره قرارداد: RND-9618176-MHC

شرح كالا: BUTTERFLY VALVE 42 Inch

تعداد / وزن: 4 عدد

پترو سینا آریا - فاز 22-24 پارس جنوبی

طرف قرارداد واداره ذيربط: پترو سینا آریا

شماره قرارداد: S-PPI-P-PTF-97-376

شرح كالا: MDEA

تعداد / وزن: 480000 کیلوگرم

پتروشیمی مارون

طرف قرارداد واداره ذيربط: پتروشیمی مارون

شماره قرارداد: KAS-93181

شرح كالا: LEVEL TRANSMITTERS

تعداد / وزن: 4 عدد

پتروتامین فهم

اطلاعات تماس